Home
Media informatie
Knooppunten
Overzichtskaart
Info - Trainers
Info - Noodwachten
Contactformulier
Sitemap

 Introductie

 

Het doel van dit Noodplan is om in het geval van calamiteiten - hartfalen tijdens de reguliere training van AV Pijnenburg een procedure te hebben die het mogelijk maakt adequate hulp ter plekke te hebben.

Deze hulp is onder te verdelen in:

  • Hulp door professionele hulpdiensten (Ambulance, Politie, Brandweer)
  • Hulp uit eigen gelederen (AED)

 Verder voorziet het noodplan in een eventuele opvang van loopgroepen na een calamiteit.